Loading…

2-ра среща на партньорския екип в София

По време на срещата бяха обсъдени текущите дейности на проекта, разпространението на резултатите, както и качеството на работата. По-голямата част от времето обаче, беше посветена на уебсайта, виртуалния инструмент и онлайн енциклопедията. Партньорите споделиха своите мнения, направиха някои подобрения и възложиха задачи за периода до следващата среща по проекта.

Разпространение и използване