Loading…

Посещение на Копил от УТ с дисеминационна цел

В началото на март 2017 г. Биогнозис и Университетът на Тесалия – партньори по проекта, посетиха Копил за представяне на дейностите на проекта и по-нататъшното му разпространение. Проектът очертава критериите за идентифициране на най-добрите образователни примери в ЕС (представени на уеб портала), тестване на качествени инструменти за интегриране на ученето чрез работа в учебните програми (интервю за живота, PDP, портфолио).

[Best_Wordpress_Gallery id=“2″ gal_title=“Dissemination Visit to Copil with UTH“]

Разпространение и използване