Loading…

Електронна презентация за идеята на проекта, целите и интелектуалните резултати

Беше създадена електронна презентация на английски език за идеята, целите и очакваните интелектуални резултати на проекта TBP. Специален акцент в материала е интерактивната електронна платформа на проекта. Презентацията бе насочена към целевите групи, особено студентите по биотехнология и фармация, търсещи перспективи за кариерно развите и актуализиране на знанията си.

Разпространение и използване