Loading…

Представяне на целите, дейностите и резултатите на проекта ТВР

Представянето беше организирано, за да сподели целите на проекта, дейностите и очакваните резултати; със специален акцент върху интелектуалните постижения на проекта – по-специално обучителната система и виртуален инструмент TBP.
Проектът „Total Business Plants“ има за цел да трансферира знания и иновации на хората от селските райони, както и на младите университетски възпитаници, които желаят да останат в селските общности и да развиват бизнес в областта на селското стопанство.

[Best_Wordpress_Gallery id=“3″ gal_title=“Presentation of TBP project aims, activities and results“]

Разпространение и използване