Loading…

Представяне на проекта ТВР по регионална телевизионна програма

През февруари 2017 г. във Волос се проведе представяне на проекта „Total Business Plants“ по регионалната телевизионна програма. Проектът „Total Business Plants“ има за цел да трансферира знания и иновации на хората от селските райони, както и на младите университетски възпитаници, които желаят да останат в селските общности и да развиват бизнес в областта на селското стопанство. Проектът прилага принципа за насърчаване на ученето през целия живот във всичките му форми, като обръща специално внимание на обучението чрез чиракуване с включването на социални партньори, университети, други институции, фирми и доставчиците на ПОО.

 

Разпространение и използване