Loading…

Насърчаване на концепцията и методиката на обучение

Европейският проект „Иновативно интегрирано обучение в бизнеса с лечебни растения“ представя концепцията и методологията на обучение на проекта пред група преподаватели от Тунизийския университет.

 

Разпространение и използване