Loading…

4та среща на партньорите в Жежов

Последната партньорска среща в рамките на проект „Иновативно интегрирано обучение по лечебните растения – TBP“ се проведе в гр. Жешов (Полша) на 4 май.

На срещата бяха разгледани всички резултати от проекта, след което партньорството подготви план за действия, които трябва да бъдат предприети за подобряване на резултатите от проекта, така че те да станат още по-интересни за целевата група.

[Best_Wordpress_Gallery id=“15″ gal_title=“4th Meeting Rzeszow“]

Насърчаване на концепцията и методиката на обучение

Европейският проект „Иновативно интегрирано обучение в бизнеса с лечебни растения“ представя концепцията и методологията на обучение на проекта пред група преподаватели от Тунизийския университет.

 

[Best_Wordpress_Gallery id=“11″ gal_title=“Promoting the concept and the training methodology“]

3-та среща на партньорския екип във Валенсия

Партньорска среща в рамките на проекта „Иновативно интегрирано обучение в бизнеса с лечебни растения“ – проект „ТBP“ се проведе във Валенсия (Испания) между 30 ноември и 01 декември, 2017 г.

На първия ден от срещата бяха обобщени завършените задачи в рамките на проекта, включително интерактивната онлайн платформа Total Business Plants, обучителните материали Total Business Plants и Total Business Plants онлайн енциклопедията. Бяха обсъдени и бюджета, финансите по проекта и цялостното му управление.

На втория ден от срещата партньорите планираха бъдещите задачи и обсъдиха техниките за разпространение на резултатите от проекта.

[Best_Wordpress_Gallery id=“13″ gal_title=“3rd meeting“]

2-ра среща на партньорския екип в София

По време на срещата бяха обсъдени текущите дейности на проекта, разпространението на резултатите, както и качеството на работата. По-голямата част от времето обаче, беше посветена на уебсайта, виртуалния инструмент и онлайн енциклопедията. Партньорите споделиха своите мнения, направиха някои подобрения и възложиха задачи за периода до следващата среща по проекта.

[Best_Wordpress_Gallery id=“4″ gal_title=“2nd partner meeting in Sofia“]

Електронна презентация за идеята на проекта, целите и интелектуалните резултати

Беше създадена електронна презентация на английски език за идеята, целите и очакваните интелектуални резултати на проекта TBP. Специален акцент в материала е интерактивната електронна платформа на проекта. Презентацията бе насочена към целевите групи, особено студентите по биотехнология и фармация, търсещи перспективи за кариерно развите и актуализиране на знанията си.

Представяне на целите, дейностите и резултатите на проекта ТВР

Представянето беше организирано, за да сподели целите на проекта, дейностите и очакваните резултати; със специален акцент върху интелектуалните постижения на проекта – по-специално обучителната система и виртуален инструмент TBP.
Проектът „Total Business Plants“ има за цел да трансферира знания и иновации на хората от селските райони, както и на младите университетски възпитаници, които желаят да останат в селските общности и да развиват бизнес в областта на селското стопанство.

[Best_Wordpress_Gallery id=“3″ gal_title=“Presentation of TBP project aims, activities and results“]

Посещение на Копил от УТ с дисеминационна цел

В началото на март 2017 г. Биогнозис и Университетът на Тесалия – партньори по проекта, посетиха Копил за представяне на дейностите на проекта и по-нататъшното му разпространение. Проектът очертава критериите за идентифициране на най-добрите образователни примери в ЕС (представени на уеб портала), тестване на качествени инструменти за интегриране на ученето чрез работа в учебните програми (интервю за живота, PDP, портфолио).

[Best_Wordpress_Gallery id=“2″ gal_title=“Dissemination Visit to Copil with UTH“]

Представяне на проекта ТВР по регионална телевизионна програма

През февруари 2017 г. във Волос се проведе представяне на проекта „Total Business Plants“ по регионалната телевизионна програма. Проектът „Total Business Plants“ има за цел да трансферира знания и иновации на хората от селските райони, както и на младите университетски възпитаници, които желаят да останат в селските общности и да развиват бизнес в областта на селското стопанство. Проектът прилага принципа за насърчаване на ученето през целия живот във всичките му форми, като обръща специално внимание на обучението чрез чиракуване с включването на социални партньори, университети, други институции, фирми и доставчиците на ПОО.

 

Разпространение и използване