Loading…

IO2

Интерактивна уеб платформа

Интерактивна уеб платформа, включваща трите основни елемента на иновативния характер на проекта.

 1. Виртуален наръчник Total Business Plants: Обучаващият се може да използва виртуалния наръчник Total Business Plants, за да:
  • да направи виртуална обиколка сред растенията, които могат да бъдат култивирани според конкретна географска ширина
  • да изследва специфична категория растения, за да види изображения с отделните растения
  • да получи по-конкретна информация за: наименованието на растението, изискванията за култивиране температура, влажност, субстрат, сезони на отглеждане, необходимата процедура за сертифициране, възможни пазари за реколтата и евентуални приходи.
 1. Total Business Plants Обучителен Материал и е-обучение: Учебният материал, базиран на принципите на ЕКР, се предлага в 3 модула:
  • Органично култивиране
  • Обработка и сертифициране на реколтата
  • Пускане на пазара на продукта

Обучаващият се може да си създаде лично досие за обучение и с приключването на цикъла на обучение да получи сертификат за завършването му. След като досието с индивидуален избор на растения се отвори, се създава календар на стъпките, съгласно който обучаващият се трябва да изпълни действия, придобити по време на обучението, за да успее да култивира растения по свой избор, да приложи третирането и сертифицирането на реколтата и да даде тласък на продукта на пазара.

Горепосочените стъпки създават персонален цикъл на обучение и когато потребителят изпълни части от този цикъл, той придобива сертификат за успешно обучение.

 1. The Total Business Plants Свободни електронни ресурси за обучение:

В рамките на Виртуалния наръчник по земеделие се създава полезна база данни, представена като ресурсен инструмент със свободен достъп и предлагаща информация на посетителите, които искат да получат сертифицирани знания за използването на лечебните растения, без да преминат през цялостно обучение. Тази база данни се подготвя под формата на онлайн база данни / каталог, оборудван с търсачка, която ще позволи на посетителите бързо да намират растенията, представляващи интерес.

Разпространение и използване