Loading…

IO4

Система за обучение

Проектът Total Business Plants предлага иновативна система за обучение и функционирането на основана на компетенции обучителна програма за организация и сергифициране на професионално обучение.

За да осигури достъпност и да удовлетвори професионалната насоченост на обучаващите се , иновативната система за обучение функционира чрез различни подходи за обучение.

Общите характеристики на тези подходи на обучение са съсредоточени върху:

  • разнообразие от нива на умения;
  • функциониране както в контекста на образователната, така и на работната среда;
  • предлагане на обучение както на работещи, така и на безработни;
  • гъвкавост – относителна независимост на обучението по отношение на време и място;
  • изчерпателност – достъп до всички учебни материали с високо качество;

В заключение, обучителната система на проекта ТВР обхваща създаването и функционирането на процес, който насърчава интеграцията на крайни потребители с професионална насоченост в областта на лечебните растения.

 

Към подходите на обучение

Разпространение и използване