Loading…

IO5

Онлайн енциклопедия

Използването на лечебните растения за лечение, а също така и за подобряване на здравословния статус на хората е добре известно от древни времена. В наши дни този подход добива нова популярност. Доказателство за това е изобилието от информация, която може да се намери в съвременната литература и в Интернет за лечебните свойства на билките. Често тази информация се смята за несигурна и може да стане опасна, когато се използва от некомпетентни лица или е предписана от недостатъчно обучени професионалисти. Поради това, предоставянето на сертифицирани знания за лечебните растения по начин, който може лесно да бъде разбран от крайните потребители, има жизненоважно значение. Ето защо, онлайн енциклопедията на растенията е изготвена под формата на онлайн база данни, позволяваща на посетителите да намират подходяща информация за конкретни растения или заболявания. Също така е представена информация за медицинската употреба на конкретно растение, дозировка и начин на приложение, комбинации и противопоказания, съгласно препоръките на Европейската агенция по лекарствата ema.europa.eu.
Проектът „Total Business Plants“ чрез онлайн енциклопедията на растенията има за цел да предложи интерактивен инструмент, който може да бъде използван както от лекари и фармацевти, от други практикуващи лечители, желаещи да получат сертифицирани знания за лечебните растения и да разширят ежедневната си практика, а така също и от всеки, който желае да подобри здравословния си статус. В същото време енциклопедията предоставя информация за признатата етноботанична употреба на всяко лечебно растение и вида на продуктите, налични на пазара. Ето защо, онлайн енциклопедията на растенията може да се използва като инструмент за популяризиране на продажбите на лечебни растения с цел подобряване на икономическия растеж в сектора.

Разпространение и използване