Loading…

Събития за мултиплициране на резултатите

Събития за мултиплициране на резултатите

България

В Софийския университет беше организирано събитие за мултиплициране на резултатите "Възможности за развитие на местната общност и трансгранична мобилност, основани на ИКТ", проведено на 27 Юни, 2018 г. в София, България. На семинара бяха представени подходите, основаващи се на ИКТ, за ориентирано към заетостта ПОО в контекста на проекта и тествани 4 интелектуални продукта (IO2, 3, 4 и 5). Тези дейности бяха подкрепени от активното участие на 30 представители на различни целеви групи (преподаватели от ВУ, изследователи от научни институти и центрове за научноизследователска и развойна дейност, обучители от фирми, имащи практически интерес към програмата ТBP, представители на биотехнологичния бизнес и средства за масова комуникация).

Гърция (Биогнозис)

На 29 Април, 2018 г. Биогнозис представи постиженията на проекта TBP в Тирнавос, Гърция. Събитието за мултиплициране на резултатите беше организирано в сърцето на селски регион, в сътрудничество с женската асоциация на Тирнавос - партньор, свързан с проекта. Участниците бяха фермери, търговци на селскостопански продукти, които се интересуват от разширяване на своите бизнес хоризонти, както и практикуващи алтернативна медицина.

Гърция (Университет на Тесалия)

Университетът на Тесалия – координатор на проекта проведе едно успешно събитие за мултиплициране на резултатите с участието на повече от 65 души (фермери, биолози, стажанти и др.). участниците имаха възможност да се запознаят с проекта и по-специално със системата за придобиване на нови сертифицирани познания чрез разработената онлайн интегрирана образователна платформа за обучение.

Полша

Събитието за мултиплициране на резултатите "Възможности за учене във виртуалния свят на световните бизнес растения", организирано от Danmar Computers, се проведе на 20 април, 2018 г. в Жежов (Полша), където се събраха 34 участници, представляващи селскостопанския и бизнес сектора, както и училища, организации за професионално обучение. Оценката на участниците потвърди както високото качество на резултатите от проекта, така и отличната организация на събитието.

Испания

През м. Май FYG consultores проведе в Испания събитие за мултиплициране на резултатите, в което 30 души научиха повече за основните области, дейности и цели на проекта. Участниците, експерти в различни области, свързани с проекта, като например предприемачи и работници с опит в отглеждането на лечебни растения, имаха възможност да тестват продуктите, създадени от партньорството, и да дадат открито мнение за тях. Участниците проявиха интерес към сертифицирането на знания, включено в проекта, както и към атрактивната и леснодостъпна употреба на всички негови продукти, завършвайки успешно това събитие.

Разпространение и използване