Loading…

Професионално сертифициране

Изберете професия и ниво според ЕКР, за да надградите уменията си и да ги интегрирате в настоящата си работа.

TBP Основни целеви групи TBP Допълнителни целеви групи
Фермери EКР3 / EКР4 Специалисти по природни науки EКР5 / EКР6
Земеделски техници EКР5 / EКР6 Фармацевт / фармацевт, индустриален EКР5 / EКР6
Земеделски инспектори EКР5 / EКР6 Специалисти по традиционна и допълваща медицина EКР5 / EКР6
Земеделски консултанти / Агрономи / Консултанти по управление на земеделските стопанства /Длъжностни лица в сектор Земеделие EКР6 Терапевт, рекреация; Други здравни специалисти EКР5 / EКР6
Аграрни предприемачи / Специалисти продажби / маркетинг EКР5 / EКР6
Мениджъри на агро-туристически МСП / Мениджъри селскостопанска продукция EКР5 / EКР6

 

Разпространение и използване