Loading…

4η διακρατική συνάντηση των εταίρων στο Ζέσουφ της Πολωνίας

Η τελευταία διακρατική συνάντηση των εταίρων του έργου “Καινοτόμος Ολοκληρωμένη Κατάρτιση στα Θεραπευτικά Φυτά” έλαβε χώρα στο Ζέσουφ της Πολωνίας στις 4 Μαΐου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν τα αποτελέσματα του έργου ενώ παράλληλα δημιουργήθηκε ένα σχέδιο μελλοντικών δράσεων βελτίωσης των παραγόμενων προϊόντων με σκοπό να γίνουν ακόμη πιο ενδιαφέροντα για την ομάδα στόχο.

[Best_Wordpress_Gallery id=”15″ gal_title=”4th Meeting Rzeszow”]

Βίντεο

Αναγνωρίστηκε η συμβολή του προγράμματος Καινοτόμος Ολοκληρωμένη Κατάρτιση στα Θεραπευτικά Φυτά στην τοπική ανάπτυξη και βραβεύτηκαν ο φορείς που συμμετέχουν σε αυτό: το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας η Βιογνώση και η Διεθνής Ιπποκρατική Επιστημονική Εταιρεία Ομοιοπαθητικής

 

Προώθηση της έννοιας και της μεθοδολογίας κατάρτισης

Το Ευρωπαϊκό έργο “Innovative Integrated Training in Healing Plants Business” Προώθηση της ιδέας και της μεθοδολογίας κατάρτισης του έργου σε ομάδα καθηγητών ακαδημαϊκού προσωπικού από το Πανεπιστήμιο της Τυνησίας.

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”11″ gal_title=”Promoting the concept and the training methodology”]

3η διακρατική συνάντηση των εταίρων στη Βαλένθια της Ισπανίας

Μια άλλη συνάντηση των εταίρων του έργου “Innovative Integrated Training in Healing Plants Business – TBP” πραγματοποιήθηκε στη Βαλένθια (Ισπανία) μεταξύ 30 Νοεμβρίου και 01 Δεκεμβρίου 2017.
Την πρώτη ημέρα της συνάντησης, έγινε σύνοψη των εργασιών που ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο του έργου, όπως η διαδραστική ηλεκτρονική πλατφόρμα, το εκπαιδευτικό υλικό και η ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια. Συζητήθηκαν επίσης ο προϋπολογισμός, τα οικονομικά στοιχεία του έργου και η γενική διαχείριση του έργου.

Τη δεύτερη μέρα της συνάντησης, οι εταίροι σχεδίασαν μελλοντικές δραστηριότητες και συζήτησαν τεχνικές για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου.

[Best_Wordpress_Gallery id=”13″ gal_title=”3rd meeting”]

2η συνάντηση εταίρων στη Σόφια

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν οι τρέχουσες δραστηριότητες του έργου, η διάδοση των αποτελεσμάτων, καθώς και η ποιότητα των παραδοτέων. Ωστόσο, ο περισσότερος χρόνος αφιερώθηκε στην ιστοσελίδα, στο εικονικό εργαλείο και στην ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια. Οι εταίροι μοιράστηκαν τις γνώσεις τους, πραγματοποίησαν κάποιες βελτιώσεις και ανέθεσαν εργασίες για την επόμενη συνάντηση του έργου.

[Best_Wordpress_Gallery id=”4″ gal_title=”2nd partner meeting in Sofia”]

Ηλεκτρονική παρουσίαση σχετικά με την ιδέα του έργου, τους στόχους και τα πνευματικά προϊόντα

Μια ηλεκτρονική παρουσίαση σχετικά με την ιδέα, τους στόχους και τα αναμενόμενα πνευματικά προϊόντα του έργου TBP δημιουργήθηκε στη αγγλική γλώσσα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο υλικό της διαδραστικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του έργου. Η παρουσίαση δημιουργήθηκε για τις ομάδες-στόχους, κυρίως φοιτητές της βιοτεχνολογίας και της φαρμακοβιομηχανίας, αναζητώντας προοπτικές σταδιοδρομίας και διεύρυνση των γνώσεων.

Παρουσιάση των στόχων, των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων του έργου

Η παρουσίαση οργανώθηκε για να γνωστοποιήσει τους στόχους του έργου, τις δραστηριότητες και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, με ιδιαίτερη έμφαση στα πνευματικά προϊόντα του έργου – ιδιαίτερα το Εκπαιδευτικό Σύστημα Κατάρτισης και το Εικονικό Εργαλείο. Το έργο Total Business Plant στοχεύει στη μεταφορά γνώσεων και καινοτομιών στους ανθρώπους που ασχολούνται με τη γεωργία, καθώς και στους νέους απόφοιτους Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που επιθυμούν να παραμείνουν στις αγροτικές κοινότητες και να δραστηριοποιηθούν στον αγροτικό τομέα.

[Best_Wordpress_Gallery id=”3″ gal_title=”Presentation of TBP project aims, activities and results”]

Dissemination Visit to Copil with UTH

Στις αρχές Μαρτίου 2017, μέλη των Biognosis και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας επισκέφθηκαν τον Συνεταιρισμό Νοτίου Πηλίου(Copil) για την παρουσίαση των δραστηριοτήτων του έργου και την περαιτέρω διάδοσή του. Το έργο περιγράφει τα κριτήρια για: τον εντοπισμό των καλύτερων εκπαιδευτικών παραδειγμάτων της ΕΕ (συμβουλευτική σε μια δικτυακή πύλη), τη δοκιμή ποιοτικών εργαλείων για την ενσωμάτωση της μάθησης δια μέσου της εργασίας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.( βιογραφικό συνεντευξη, προσωπικό λευκωμα)

[Best_Wordpress_Gallery id=”2″ gal_title=”Dissemination Visit to Copil with UTH”]

Παρουσίαση του έργου “Total Business Plants” σετηλεοπτική εκπομπή της περιφέρειας

Τον Φεβρουάριο του 2017, στο Βόλο πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του έργου Total Business Plants σε τηλεοπτική εκπομπή της περιφέρειας . Το έργο Total Business Plant στοχεύει στη μεταφορά γνώσεων και καινοτομιών στους ανθρώπους που ασχολούνται με τη γεωργία, καθώς και στους νέους απόφοιτους πανεπιστημίου που επιθυμούν να παραμείνουν στις αγροτικές κοινότητες και να δραστηριοποιηθούν στον αγροτικό τομέα. Το έργο εφαρμόζει την αρχή της προώθησης της πρακτικής εκμάθησης σε όλες τις μορφές της, με ιδιαίτερη προσοχή στην κατάρτιση τύπου μαθητείας, με τη συμμετοχή κοινωνικών εταίρων, πανεπιστημίων, ιδρυμάτων, εταιρειών και παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 

Διάχυση και Χρήση Αποτελεσμάτων