Ładowanie…

E-prezentacja nt. koncepcji projektu, celach i rezultatach pracy intelektualnej

Przygotowano anglojęzyczną e-prezentację nt. koncepcji projektu TBP, jego celach i oczekiwanych rezultatach pracy intelektualnej. W materiale specjalny nacisk położono na interaktywną e-platformę. Prezentacja skierowana była do grup docelowych, zwłaszcza studentów biotechnologii i farmacji, poszukujących perspektyw zawodowych i możliwości pogłębienia wiedzy.

Upowszechnianie