Ładowanie…

Czwarte spotkanie partnerów w Rzeszowie

Ostatnie spotkanie partnerskie w ramach projektu „Innovative Integrated Training in Healing Plants Business” odbyło się 4 maja w Rzeszowie.

Na spotkaniu zostały sprawdzone wszystkie rezultaty projektu, a następnie partnerstwo przygotowało plan działań, które zostaną podjęte w celu poprawy rezultatów projektu, tak aby stały się jeszcze bardziej interesujące dla grupy docelowej.

[Best_Wordpress_Gallery id=”15″ gal_title=”4th Meeting Rzeszow”]

Promocja idei i metodyki szkolenia

Projekt UE “Innovative Integrated Training in Healing Plants Business”. Promowanie idei projektu i metodyki szkolenia wśród pracowników naukowych Uniwersytetu w Tunezji.

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”11″ gal_title=”Promoting the concept and the training methodology”]

Trzecie spotkanie partnerów w Walencji

Kolejne spotkanie partnerów w ramach projektu „Innovative Integrated Training in Healing Plants Business” – TBP odbyło się w Walencji (Hiszpania) 30 listopada i 01 grudnia 2017.

Pierwszego dnia spotkania, podsumowano zadania związane z tworzeniem rezultatów projektu, w tym Interaktywna platformę internetową TBP, materiały szkoleniowe TBP oraz Internetową Encyklopedię roślin Total Business Plants. Omówiono również budżet, finanse i zarządzanie w projekcie.

Podczas drugiego dnia spotkania, partnerzy skoncentrowali się na planowaniu przyszłych zadań, oraz omówili metody upowszechniania rezultatów projektu.

[Best_Wordpress_Gallery id=”13″ gal_title=”3rd meeting”]

Drugie spotkanie partnerów w Sofii

Podczas spotkania omówiono obecne zadania projektowe, upowszechnianie wyników, jak również jakość pracy. Jednak większość czasu poświęcono stronie internetowej, wirtualnemu narzędziu i encyklopedii internetowej. Partnerzy podzielili się swoimi opiniami, wprowadzili ulepszenia i rozdzielili zadania na kolejne spotkanie projektowe.

[Best_Wordpress_Gallery id=”4″ gal_title=”2nd partner meeting in Sofia”]

E-prezentacja nt. koncepcji projektu, celach i rezultatach pracy intelektualnej

Przygotowano anglojęzyczną e-prezentację nt. koncepcji projektu TBP, jego celach i oczekiwanych rezultatach pracy intelektualnej. W materiale specjalny nacisk położono na interaktywną e-platformę. Prezentacja skierowana była do grup docelowych, zwłaszcza studentów biotechnologii i farmacji, poszukujących perspektyw zawodowych i możliwości pogłębienia wiedzy.

Prezentacja nt. celów, zadań i wynikach projektu TBP

Prezentacja została zorganizowana by podzielić się celami, zadaniami i oczekiwanymi rezultatami pracy intelektualnej projektu; szczególnie rezultatami projektu jakimi są system szkoleniowy TBP i wirtualne narzędzie. Project Total Business Plant ma na celu przekazanie wiedzy i innowacji osobom z obszarów wiejskich, jak i młodym absolwentom studiów wyższych, którzy zamierzają pozostać na obszarach wiejskich i prowadzić działalność w obrębie rolnictwa.

[Best_Wordpress_Gallery id=”3″ gal_title=”Presentation of TBP project aims, activities and results”]

Konferencja upowszechniająca w Grecji z udziałem partnera UTH

Na początku marca 2017r., partnerzy w projekcie – Biognosis oraz UTH, odwiedzili miasteczko Copil w Grecji, by zaprezentować zadania projektowe oraz dalsze upowszechnianie w ramach projektu. W projekcie przedstawiono kryteria pozwalające na identyfikację najlepszych przykładów edukacyjnych w UE (dostępnych na portalu), testowanie jakościowych instrumentów w integracji nauczania wbudowanego w programach nauczania (wywiad o życiu, PDP, portfolio).

[Best_Wordpress_Gallery id=”2″ gal_title=”Dissemination Visit to Copil with UTH”]

Prezentacja projektu Total Business Plants w regionalnym programie telewizyjnym

W lutym 2017r., w mieście Wolos w Grecji, odbyła się prezentacja projektu Total Business Plants w regionalnym programie telewizyjnym. Celem tego projektu jest przekazanie wiedzy i innowacji osobom z obszarów wiejskich, jak i młodym absolwentom studiów wyższych, którzy zamierzają pozostać na obszarach wiejskich i prowadzić działalność w obrębie rolnictwa. Projekt realizuje zasadę promowania uczenia się opartego na pracy we wszystkich jej formach, ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń stażowych, poprzez angażowanie współpracujących partnerów społecznych, uniwersytetów, instytucji, firm i dostawców usług szkolenia zawodowego.

 

Upowszechnianie