Ładowanie…

IO2

Interaktywna platforma

Interaktywna platforma zawiera trzy innowacyjne elementy projektu.

 1. Wirtualne narzędzie Total Business Plants: uczestnik szkolenia odnajdzie tu:
  • wirtualną prezentację roślin i miejsc, w których mogą być uprawiane
  • wybór określonej kategorii roślin i ich zdjęcia
  • bardziej szczegółowe informacje dotyczące: nazwy rośliny, wymagań dotyczących uprawy, optymalnej temperatury, wilgotności, podłoża, okresów upraw, możliwych rynków zbytu i potencjalnych dochodów.
 1. Materiały szkoleniowe i kurs e-learning Total Business Plants: Materiały szkoleniowe oparte na poziomach EQF, podzielone są na trzy moduły:
  • uprawy ekologiczne
  • wymagania dotyczące zbiorów oraz certyfikacji
  • wprowadzenie produktu na rynek

Uczestnik szkolenia może prowadzić własne dossier ze szkolenia i po ukończeniu cyklu szkoleniowego, otrzymać certyfikat. Po wybraniu roślin do własnego dossier, tworzony jest kalendarz działań, w którym osoba szkoląca się dokonuje wyborów, na podstawie zdobytej wiedzy, tak aby podjąć skuteczną uprawę, zebrać odpowiednie plony, uzyskać certyfikację i sprzedać produkt.

Wspomniane wcześniej kroki tworzą cykl szkolenia osobowego i kiedy użytkownik kończy poszczególne etapy, otrzymuje stosowny certyfikat.

 1. Otwarte zasoby edukacyjne Total Business Plants:

W ramach wirtualnego narzędzia powstanie baza danych, będąca otwartym narzędziem, oferującym informacje osobom, które chcą uzyskać certyfikat znajomości roślin leczniczych, ale bez potrzeby przechodzenia całej ścieżki szkoleniowej. Ta baza danych przygotowana będzie w formie bazy/katalogu wyposażonego w wyszukiwarkę, która umożliwi odwiedzającym znalezienie interesujących ich roślin.

Upowszechnianie