Ładowanie…

IO3

Materiały szkoleniowe

Projekt Total Business Plants oferuje innowacyjne materiały szkoleniowe oparte na zwiększonym dostępie do treści szkoleniowych, ćwiczeń praktycznych oraz istotnych doświadczeń.
Podstawowym założeniem projektu jest zaoferowanie zintegrowanego szkolenia zawodowego w obszarze roślin leczniczych. Aby osiągnąć ten cel, partnerzy projektu opracują innowacyjne treści szkolenia zawodowego, w zakresie następujących zagadnień:

  • Organiczna uprawa roślin leczniczych
  • Metody upraw
  • Zapewnienie jakości produktu końcowego
  • Start-up w sektorze roślin leczniczych
  • Szerokie zastosowanie roślin leczniczych

Materiały szkoleniowe Total Business Plants dostępne są w wielojęzycznym programie szkoleniowym, podzielonym na przystępne tryby, uwzględniającym narzędzia EQF/NQF i punkty ECVET. Ma to na celu zaoferowanie trenerom certyfikowanej i kompleksowej wiedzy dotyczącej różnych aspektów wykorzystania roślin medycznych.
Równocześnie, projekt przyczyni się do:

  • ułatwienia rozwoju zawodowego
  • opracowania przejrzystych rezultatów, i ich efektywnego wykorzystania w strefach ekonomicznych partnerów;
  • zwiększenia możliwości mobilności zawodowej w Europie
  • pomoże w tworzeniu nowej, wspólnej polityki rolnej w UE.

 

Moduł Nr 1 Ekologiczna uprawa roślin leczniczych
Rozdział 1. Organiczna uprawa roślin leczniczych – warunki agromelioracyjne
Rozdział 2. Czynniki środowiskowe wpływające na ekologiczną uprawę MP – tolerancja ekologiczna
Rozdział 3. Wprowadzenie chronionych i zagrożonych roślin MP do uprawy – wpływ na bioróżnorodność
Rozdział 4. Ekologiczna uprawa roślin MP – badania, aspekt ekonomiczny i ochrona
Rozdział 5. Korzyści i wpływ społeczny ekologicznej uprawy roślin leczniczych – historie sukcesu
Moduł Nr 2 Metody przetwarzania zbiorów
Rozdział 1. Uwagi przed zbiorami
Rozdział 2. Zbieranie roślin leczniczych/lekarskich
Rozdział 3. Ogólne wytyczne
Rozdział 4. Postępowanie po zbiorach roślin leczniczych / leczniczych
Rozdział 5. Przechowywanie i pakowanie
Rozdział 6. Konkretne przykłady wytycznych
Moduł Nr 3 Kontrola jakości produktu końcowego (rośliny lecznicze)
Rozdział 1. Wprowadzenie
Rozdział 2. Pobieranie próbek produktu końcowego
Rozdział 3. Kontrola jakości roślin leczniczych / produktu końcowego
Rozdział 4. Techniki laboratoryjne
Moduł Nr 4 Rozpoczęcie działalności gospodarczej w sektorze roślin leczniczych
Rozdział 1. Planowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej
Rozdział 2. Analiza rynku
Rozdział 3. Budowanie modelu biznesowego dla sektora zakładów leczniczych
Rozdział 4. Plan marketingowy
Rozdział 5. Kwestie prawne, finansowanie i tworzenie sieci kontaktów
Rozdział 6. Rozpoczęcie działalności gospodarczej Międzynarodowa internacjonalizacja i innowacyjność
Moduł Nr 5 Medyczne zastosowanie roślin leczniczych
Rozdział 1. Rośliny lecznicze od starożytności po użytkownika końcowego (Hipokratesa, Theophrastosa Galenusa, innych)
Rozdział 2. Stosowanie etnobotaniczne i nowoczesna Fitoterapia
Rozdział 3. Medyczne wykorzystanie roślin leczniczych: wskazania, udowodnione działanie farmakologiczne znanych składników
Rozdział 4. Preparaty ziołowe – Fitomedycyny – Dawkowanie i sposób podawania
Rozdział 5. Ograniczenia w stosowaniu medycznym, skuteczność i bezpieczeństwo
Rozdział 6. Poprawa życia codziennego i ogólnego stanu zdrowia: alternatywne produkty farmaceutyczne oraz najlepsze praktyki na rzecz lepszego życia
Upowszechnianie