Ładowanie…

Wydarzenia upowszechniające

Wydarzenia upowszechniające

Bułgaria

Wydarzenie upowszechniające pod nazwą 'Rozwiązania ICT projektu Total Business Plants na rzecz rozwoju lokalnej społeczności oraz mobilności transgranicznej' zostało zorganizowane przez Uniwersytet w Sofii 27 czerwca 2018 roku. Podczas warsztatów, przedstawiono oparte na ICT podejścia do zorientowanego na zatrudnianie kształcenia zawodowego, a także przeprowadzono pilotaż 4 rezultatów projektu TBP (IO2, IO3, IO4 i IO5). W aktywnościach warsztatowych aktywny udział wzięło 30 uczestników z różnych grup docelowych (nauczyciele uczelni wyższych, naukowcy/szkoleniowcy z instytutów badawczych i ośrodków rozwojowo-badawczych, instruktorzy szkoleń z firm zainteresowanych programem TBP, a także przedstawiciele biotechnologicznej społeczności biznesowej oraz mediów).

Grecja (Biognosis)

29 kwietnia 2018 roku, Biogonosis zaprezentował podczas spotkania w Tyrnavos, w Grecji, osiągnięcia projektu TBP. Wydarzenie upowszechniające zorganizowane zostało we współpracy ze stowarzyszeniem kobiet z Tyrnavos - partnerem stowarzyszonym w projekcie. Uczestnikami wydarzenia byli rolnicy, handlowcy produktów rolnych zainteresowani rozszerzaniem się na nowe biznesowe horyzonty oraz praktycy alternatywnych metod lecznictw, w tym ziołolecznictwa.

Grecja (UTH)

Sukcesem okazała się konferencja upowszechniająca zorganizowana przez koordynatora projektu Uniwersytet Thessaly, gdzie ponad 65 osób (w tym rolników, biologów, stażystów, itp.) miało okazję zapoznać się z projektem, a w szczególności dowiedzieć się, w jaki sposób nabyć nowe umiejętności, potwierdzone certyfikatem, korzystając z opracowanej online zintegrowanej platformy edukacyjnej.

Polska

Konferencja upowszechniająca pod hasłem 'Możliwości uczenia się w wirtualnym świecie Total Business Plants' została zorganizowana przez Danmar Computers 20 kwietnia 2018 roku w Rzeszowie, gromadząc 34 przedstawicieli obszarów wiejskich i miejskich, a także reprezentantów szkół oraz ośrodków kształcenia i szkolenia zawodowego. Ocena uczestników wydarzenia potwierdziła jego dobrą organizację jak i wysoką jakość rezultatów projektu.

Hiszpania

W maju, FYG Consultores zorganizował w Hiszpanii wydarzenie upowszechniające, podczas którego 30 osób mogło dowiedzieć się więcej o głównych założeniach, aktywnościach oraz celach projektu. Uczestnicy, będący ekspertami w różnych dziedzinach związanych z projektem, między innymi przedsiębiorcy i osoby z wiedzą nt. roślin leczniczych, mogli przetestować rezultaty wypracowane przez partnerów oraz wyrazić opinie na ich temat. Uczestnicy wyrazili zainteresowanie certyfikacją, możliwą do uzyskania w projekcie, oraz ocenili rezultaty projektowe jako atrakcyjne i dostępne, co niewątpliwie świadczy o sukcesie wydarzenia.

Upowszechnianie